Conference Officials

 

International Advisory Committee


Yoshinobu Baba
Shoji Shuichi
Minoru Seki
I-Ming Hsing
Bing-Cheng Lin
Tae Song Kim
Teruo Fujii
Fan-Gang Tseng

 

Steering Committee


Hideaki Hisamoto
Manabu Tokeshi
Noo-Li Jeon
Seok Sid chung
Je-Kyun Park
Anderson Shum
Chwee Teck LIM
Qun Fang
Yen-Wen Lu
Michael Breadmore